OTHER

03

Other

Database Table Partitioning — Yıllık (ilk yıl/devam eden yıllar)
Veri tabanındaki tablolarda datanın fazlalığı sebebi ile gerekli işlemlerin yapılabilmesi bazı sıkıntılara yol açar. Bu durumda çözüm, büyük parçayı daha ufak parçalara ayırmaktır. “Partitioning”, verilerin bir bütün içerisinde parçalara ayrılması işlemidir. Bu işlem ile belli kriterdeki kayıtlar partitioning işlemi ile tablo bütünlüğü bozulmadan bölümlenir. Bunun sonucunda aranılan ve/veya değiştirilmek istenen kaydın bulunması kolaylaşır. Tablo üzerinde yapılan işlemlerde performans artışı sağlanır.


Database Replication — (İlk yıl/devam eden yıllar)
Yayıncı (publisher) veritabanları ve abone (subscriber) veritabanlarına dayalı bir mimari oluşturarak, kaynak veritabanının sürekli yenilenmesi, bir ya da daha fazla ortamda tutulması işlemidir. Bu işlem hem bir disaster recovery çözümü olarak kullanılır, hem de yüklü raporlama işlemleri yapılan veritabanlarında; raporlama işlemlerinin subscriber makineye aktarılarak, canlı veritabanının raporlama yükünden kurtulması için kullanılır.


Advanced Indexıng & Index Optimization (İlk yıl/devam eden yıllar)
Ürün standart indexleri veya oluşturulmuş bazı özel raporlara ilişkin indexlerin bakımının yapılması işlemidir. Bu işlem sonucundan performans artışı alınabilir. Bu işlem kapsamında eğer gerekli görülürse yeni indexlerde tanımlanabilir.


MSSQL/ORACLE Server Miroring (İlk yıl/devam eden yıllar)
Database Mirroring, iki veritabanı sunucusuyla oluşturulur. Bir sunucu aktif olarak çalışır (Principal), diğer sunucu (Mirror) sürekli olarak senkronize veya asenkronize şekilde, ilk sunucudaki değişen verileri gönderir. Dolayısıyla SQL sunucusunun bir yedeği farklı bir oramda barındırılmış olur. Herhangi bir felaket anında principal sunucunun kapanması durumunda manuel veya otomatik failover işlemi başlayarak, Mirror sunucu ayağa kalkar ve işlemlere kaldığı yerden devam eder. Bu şekilde ulaşılabilirlik ve aynı zamanda Disaster Recovery sağlanmış olur.


MSSQL/Oracle Server Log Shipping (İlk yıl/devam eden yıllar)
Ana veritabanının transaction loglarından belli aralıklarla beslenen bir yedek ya da ikincil veritabanı oluşturulması işlemidir. Bu işlem kısmı bir felaket senaryosu işlemidir. Bunun dışında raporlama sunucuların beslemek amacı ile kullanılır.


Apache Load Balancing (İlk yıl/devam eden yıllar)
Apache Tomcat sunucuları için birden fazla node kullanılan sistemlerde, yük dağılımının apache load balancer kullanılarak yapılmasıdır. Logo tarafından tavsiye edilen 50 kullanıcı/1Tomcat sunucusu kapsamında birden fazla Tomcat kurulması durumunda, farklı portlarda çalışna tomcatlerin load balancer sistemine tanımlanması ile kullanıcılar her seferinde bir port yazmaktan kurtularak, port yönlendirme işi load balancera bırakılır. Load Balancer mevcut kaynak ve yük durumunu analiz ederek, kullanıcıyı müsait porta yönlendirir.


MSSQL/Oracle Server Failover Cluster (İlk yıl/devam eden yıllar)
Failover Cluster, yapı içerisindeki üye sunucuların ve bu sunucular üzerinde çalışan rol ve servisler stop ettiklerinde, donanımsal ve yazılımsal sorun nedeniyle kullanılamaz duruma geldiklerinde, cluster üyesi bir sunucudan diğer sunucuya tüm hizmetin/servisin aktarılmasıdır.


Database Query Tuning & Performance (İlk yıl/devam eden yıllar)
Çalışan sistemin analiz edilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması sonrasında, sık kullanılan ve performansından memnun olunmayan işlemlerin iyileştirilmesi için tuning ve performans iyileştirme işlemlerinin yapılmasıdır.


1 Yıl Süresince İzleme Hizmeti (İlk yıl/devam eden yıllar)
Kompleks yapılı veya önemli sistemlerde, cihazların donanımsal durumunu veya içine kurulan yazılımlarla beraber özellikle veritabanını izleme (dinleme) işlemidir.


Advanced Query Building & Reporting (İlk yıl/devam eden yıllar)
Projeye özel analizler yapıldıktan sonra, rapor ya da sorguların hazırlanması işlemidir.


Other Advanced SQL or System Operations (Proje Bazlı Değerlendirilir)
Yukarıda bahsettiğimiz çözümler dışında kalan diğer çözümlerin tümüdür.


Database Migration (Proje Bazlı Değerlendirilir)
Oracle veritabanından Ms SQL Server veritabanına veya Ms SQL Server’dan Oracle veritabanına dataların taşınması işlemidir.

RANDEVU AL