HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Logo Yazılım Hakkında

Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında sektöre giren Logo Yazılım, bugün Türkiye’nin en büyük yazılım kuruluşlarından biridir. Üretmekte olduğu inovatif çözüm ve hizmetlerle, Türkiye’de, yazılım sektörünün lideridir. 900’ü aşkın bayisi ve yaygın dağıtım kanallarıyla sektörün en hızlı büyüyen firmasıdır. Halen 170 bini aşkın işletmeye ve 1,3 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir. Logo Yazılım, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da birçok ülkenin yasal mevzuatına, iş pratiğine ve ulusal diline uyarladığı ürünlerini, yetkili çözüm ortakları  ve ülke distribütörleri aracılığıyla sunmaktadır.

Logo Yazılım, gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla, Türkiye’de elde ettiği birikim ve tecrübeyi yurtdışı pazarlara taşımayı başarmıştır. Yüksek büyüme potansiyeli gördüğü pazarların önde gelen oyuncuları arasında yer almak için, önemli atılımlar gerçekleştirmeyi sürdürmektedir.

Logo Yazılım kendisini "verimlilik şirketi" olarak tanımlamaktadır. Çağdaş yönetim ilkelerine uygun biçimde yapılanmış işletmelerin, belirledikleri müşteri değerlerini sunarak finansal hedeflerine ulaşabilmeleri için, iş  süreçlerini ve insan kaynakları yönetimini uluslararası standartlar doğrultusunda yönetmesine yardımcı olarak, verimlilik ve kârlılıklarını artırmasını sağlayan yazılım çözümleri sunmaktadır.  Değişik kurumsal yapılanma ölçeklerindeki işletmeler için tasarlanmış Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP), Sektörel Yazılımlar, İş Analitiği ve E-Devlet uygulamaları, bu çözümlere örnek gösterilebilir.

Logo Yazılım DSC Birimi

DSC birimi, kurum içi ve kurum dışı hizmetleri gerçekleştirir.

Kurum içinde, Logo Yazılım bünyesinde gerçekleştirilen yazılım çalışmalarına, tasarım aşamasından başlayarak ürün testlerinin belirlenen standartlarda gerçekleştirmesine dek yazılım üretiminin tüm süreçlerinde hizmet verir.

Yazılım geliştirme sürecinde, ağ yapısından başlayarak işletim sistemleri, veritabanları ve uygulama performansı gibi hayati önem taşıyan kapsamda gerekli teknoloji araştırmalarını gerçekleştirerek, önerilerini yazılım departmanıyla paylaşır.

Yeni ürünlerin kurulumu, karşılaşılan teknik güçlüklerin giderilmesi  ve ürünlerin çalışmasının optimize edilmesi konusunda, Kurumsal Çözüm Ortakları’na hizmet verir.

Kurum dışında, müşterilerin Logo Yazılım Çözümleri’ne ilişkin yaşadıkları teknik sorunların teşhis edilmesi, çözüm modellemesi, çözümünün gerçekleştirilmesi ve problemlerin yeniden yaşanmasını önleyici izleme hizmetleri sunar.

Kurumsal Çözüm Ortakları ve Müşteri İşletmeleri DSC birimiyle:

  • Logo Destek ve Proje Ekipleri’nin yönlendirmesi
  • DSC Web Sitesi’nden Online başvuru yapılarak iletişim kurabilir.

 Basic, Advanced ve Other hizmet paketleriyle:

  • Yerinde keşif hizmetleri,
  • Uzak bağlantı kurarak keşif hizmetleri,
  • Çözüm modellemesi ve önerisi,
  • Çözümün gerçekleştirilmesi,
  • Telefonla destek hizmetleri
  • Sorunların yinelenmesini önleyici monitoring hizmetleri verilir.

DSC ÇÖZÜM PAKETLERİ


01

DSC BASIC

SQL/Oracle Server ve ürün kurumları öncesinde gerekli altyapının ayarlanması,


SQL/Oracle Server kurulumu ve konfigürasyonu,


Logo Yazılım ürünlerinin kurulumu ve altyapı konfigürasyonları


İşletim sistemi konfigürasyonları

DAHA FAZLA
02

DSC ADVANCED

DSC Basic Paketi’nde yer alan hizmetler


İşletim sistemi optimizasyonu ve tuning


Logo Yazılım Windows ürünleri altyapı desteği


Apache Tomcat Log Analizi


Uygulama Log Analizi

DAHA FAZLA
03

OTHER

Database Table Partitioning


Database Replication


Advanced Indexing & Index Optimization


MSSQL/ORACLE Server Mirroring


MSSQL/Oracle Server Log Shipping

DAHA FAZLA